مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی
منوی اصلی
صفحه نخـــــست
چــــاپ صفــــحه
خـــانه كردن وب
ذخـــــیره صفحه
پـست الکترونیک
بایگـــانی مطالب
در باره ی ما

به سایت من خوش آمدید، امیدوارم در شاهراه عضمت حرکت کنید، پرواز در آسمان بینش، غرق شدن در اقیانوس ادراک، گذشتن از شهوات حیوانی، پرداختن به خودسازی انسانی ،رسیدن به پل تواضع ، نیکی و فضیلت، ساختن از خویشتن یک شمع واقعیت، واردشدن درگردشگاه آزادی وبی نیازی را برای همه در کشور پهناورایران آرزو می کنم و شمارا به خدای بزرگم می سپارم
موضاعات
امور گمرکی کتب امورگمرکی نرم افزارهای امورگمرکی بخشنامه های امورگمرکی دانشجویان امورگمرکی رویه های امور گمرکی قوانین ومقررات امورگمرکی اخبار امورگمرکی کنوانسیونهای امورگمرکی سازمانهای موازی با گمرک استاندارد وتحقیقات صنعتی انرزی اتمی اداره بنادر ودریانوردی نیروی انتظامی قرنطینه انسانی قرنطینه حیوانی اداره بهداشت جهادکشاورزی محیط زیست سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور راه آهن سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی ادارات کل هواپیمایی کشوری وزارت بازرگانی وزارت اموراقتصادی ودارایی شرکت های بیمه سایر شرکت های طرف قرارداد گمرک دوایرگمرک سرویس ارزیابی گمرک سرویس واردات سرویس صادرات سرویس ترانزیت درب خروج اموربندری ورود موقت مرجوعی بازبینی کابوتاژ کارنه تیر کارنه دوپاساژ تخلیه وبارگیری صندوق پته و پروانه بایگانی راکد سرویس مکاتبات سرویس ارزیابی قضایی سرویس مسافری سطوح مدیریتی ناظرگمرکات استان مدیرکل گمرک ... معاونت اداری ومالی معاونت قضایی وحقوقی معاونت صادرات ... معاونت ترانزیت ... سایر سطوح مدیریتی وسرپرستی پرسنلی گمرک ارزیاب کارشناس امورگمرکی بارشمار(متصدی کنترل بار) بازبین بازرس حسابرس امور دفتری سایر قوانین ومقررات مرتبط با گمرک مسایل متفرقه فرهنگ درستکاری مبارزه با رشوه خواری شایسته سالاری در گمرک نوابغ ونخبگان گمرک شناسایی نخبگان چگونگی شناخت نخبگان گمرک چگونگی بکارگیری نخبگان پیشنهادات سازنده - به سازمان گمرک انتقادات سازنده - به گمرک چگونه برگمرکات کشور مدیریت کنیم موانع ومشکلات گمرک نشست ها وسمینارهای گمرکی گوشزد به مسئولین گمرک معرفی گمرکات معرفی کارمندان گمرک (در نظام شایسته سالاری) معرفی اساتید صاحب نظر در گمرک چهره های برتر گمرک سیستمها ی گمرکی آسیکودا ارزش ماده 14 سایرسیستم های گمرکی مبادی ورودی وخروجی مبادی رسمی مبادی غیررسمی واردات صادرات ترانزیت مرجوعی آمار گمرک واردات ترانزیت صادرات مرجوعی ورودموقت مسافری قاچاق کابوتاژ کسردریافتی استرداد پرسنلی آمارمتفرقه کارنه دوپاساژ کارنه تیر تجزیه وتحلیل آمار سیستم های کنترلی گمرک سندچشم انداز گمرک اسناد راهبردی گمرک اتاق مهندسی تفکر تعرفه وطبقه بندی کالا(سیستم اچ.اس) فارسی انگلیسی انگلیسی وفارسی یادداشتهای توضیحی قواعد طبقه بندی کالا تعرفه الفبایی کالا-فارسی تعرفه الفبایی کالا-انگلیسی منشور اخلاقی گمرک چارت سازمانی گمرک تاریخچه گمرک سوابق تاریخی گمرک وظایف گمرک وظایف اصلی وظایف فرعی وظایف ترکیبی فرهنگ امورگمرکی حق العمل کاری - ترخیص کاری انواع گمرکات گمرکات دریایی گمرکات هوایی گمرکات زمینی گمرکات امانات پستی قوانین ومقررات امورگمرکی مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور قانون امورگمرکی آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مقررات صادرات وواردات قانون حمل ونقل وعبور... آئین نامه اجرایی قانون حمل ونقل و... قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قانون ومقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی قانون ومقررات مناطق ویژه اقتصادی نحوه فروش کالای قاچاق مکشوفه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قانون گذرنامه قانون عبورغیرمجازازمرز قانون اتباع بیگانه قانون انحصاربازرگانی خارجی قانون الحاق ایران به کنوانسیون... مقررات ورود وصدوراموال فرهنگی واشیا’ عتیقه مقررات کیفری از قانون دریایی ایران کنوانسیون حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده معاملات ارزی-قوانین پولی ومالی قوانین ومقررات دخانیات قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی شرکت نفت قانون ساماندهی مبادلات مرزی قانون بودجه چک لیست وظایف گمرک وظایف کارشناس بودجه وظایف ارزیاب وظایف کارشناس امورگمرکی وظایف مسئولین سرویس ارزیابی وظایف معاونین فنی گمرک وظایف بازبین وظایف بایگان گمرک وظایف انباردار وظایف اپراتورکامپیوتر وظایف ارزیاب گمرک امانات پستی وظایف امین اموال وظایف حسابدار وظایف کارشناس بودجه وظایف کارشناس حقوقی وقضایی وظایف کارشناس مسئول ترانزیت وکارنه تیر وظایف کارشناس مسئول ارزش وظایف کارشناس مسئول امورگمرکی وظایف متصدی امورقضایی وظایف مسئول انبار وظایف مسئول دفتر وظایف ناظرگمرکات وظایف مدیرکل گمرک وظایف معاون اداری ومالی وظایف معاون فنی امورگمرکی وظایف حراست وامورانتظامی وظایف روابط عمومی وظایف دبیرخانه نرخ رسمی ارز تبلیغات حق العمل کاری سایر تبلیغات اصطلاحات بین المللی گمرکی فروشگاههای آزاد بیع متقابل(buy back) دامینگ ثبت سفارش کالا سازمان جهانی گمرک سازمان تجارت جهانی(WTO) سازمان مالکیت حقوق معنوی اینکوترمز سازمان حمایت از مصرف کنندگان قاچاق مشروبات الکلی قاچاق موادمخدر قاچاق ماهواره قاچاق کالا وارز قانون مبارزه با قاچاق انسان جرایم کالای قاچاق قاچاق دارو قاچاق البسه ونشانه ها وقانون آن قاچاق طلا ونقره وارز وجواهرات قانون شکار وصید قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح قاچاق ارزمسافری قانون مجازات مرتکبین قاچاق قانون تجارت قانون مجازات اسلامی قانون اساسی قانون مالیات برارزش افزوده اعتبارات اسنادی وگشایش اعتباری اسناد ضمیمه اظهارنامه بارنامه ترخیصیه قبض انبار ثبت سفارش گواهی مبداء گواهی بهداشت مجوزانرژی اتمی مجوزقرنطینه مجوزحمل ونقل مجوزافلاتوکسین سایر مجوزهای قانونی بیمه نامه فاکتور پروفرما گواهی بازرسی تعیین ماهیت کالا پیش نویس اظهارنامه وکالتنامه کارت بازرگانی کارت حق العمل کاری سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه کارت حق العمل کاری کارت ملی آزمون حق العمل کاری آزمون ها ی امورگمرکی ویژه ارزیابان امور گمرکی ویژه کارشناسان امورگمرکی ویژه کارشناسان حقوقی وقضایی ویژه کارشناسان اداری ومالی حق العمل کاران پایان نامه های کارشناسی ارشد-امورگمرکی تحقیقات دانشجویی-امورگمرکی گمرکات اجرایی کشور گمرک شهید رجایی گمرک خرمشهر گمرک شهید باهنر گمرک بوشهر گمرک بوشهر گمرک انزلی گمرک بازرگان گمرک بندرامام گمرک فرودگاه امام گمرک آبادان گمرک لنگه گمرک قشم گمرک کیش گمرک اهواز گمرک بجنورد گمرک سرخس گمرک دغارون گمرک لطف آباد گمرک باجگیران گمرک سمنان گمرک چابهار گمرک بوشهر اینکوترمز واردات درمقابل صادرات واردات به صورت گشایش ارزی واردات به صورت بدون انتقال ارز واردات از طریق مناطق آزادتجاری -صنعتی واردات از طریق مناطق ویژه اقتصادی واردات از طریق تعاونی مرزنشینان واردات مبادلات ژیله وری واردات ازطریق بازارچه های مشترک مرزی واردات ازطریق پست واردات ازطریق مسافری سایرصورواردات کالا به کشور واردات ملوانی فرهنگ جامع امورگمرکی زبان تخصصی امورگمرکی مسیرهای ورودکالا مسیرسبز مسیرزرد مسیرقرمز مسیرآبی سندواحداداری(اظهارنامه SAD) دانش نوین امورگمرکی آموزش-امورگمرکی خاطرات کارمندان - امورگمرکی سمینارها - گمرک دوره ای آموزشی امورکلاسیک ودانشگاهی - امورگمرکی اظهارنظرصاحب نظران امورگمرکی معرفی منابع آموزشی (گمرک ) تشریفات گمرکی - گمرکات بین المللی معرفی گمرکات برترجهانی سازمانهای بین المللی گمرکی ایده های نوین گمرکی تجربیات امورگمرکی تقدیرازکارمندان بازنشسته گمرک فرهنگ درستکاری درگمرک خصوصی سازی درگمرک واگذاری قسمتی از وظایف گمرک به سازمانهای موازی گمرک تطابق گمرک ایران با گمرکات جهانی وعده های مقامات ارشدگمرک ایران اتاق مهندسی فکر معرفی مدیران گمرک معرفی کارمندان گمرک دراین قسمت مشکلات را به گوش مسئولین می رسانیم معرفی دانشجویان ممتاز رشته گمرک معرفی سیستم های گمرکی سیستم ارزش ( سیستم وب بنیاد ) سیستم آسیکودا دبیرخانه مکانیزه دبیرخانه مکانیزه سیستم آمار سیستم حقوقی وقضایی سیستم اطلاعات مدیریت دوره های کلاسیک امورگمرکی - کاردانی امورگمرکی - کارشناسی امورگمرکی دوره ارزیابی منابع درسی دوره کاردانی منابع درسی دوره کارشناسی گمرک زیبا ساز نوشته ها و متون امورگمرکی علی نویدی لاهیجانی معرفی دانش آموزان ممتازکارمندان گمرک محمد نویدی سایت های مرتبط با امورگمرکی سایت های جهانی(بین المللی) سایت های گمرکات اجرایی کشور سایت های داخلی گمرک بجنورد طرح جامع گمرک نوین 1 طرح جامع گمرک نوین 2 گمرک وطرح تکریم سند راهبردی گمرک بسته های سیاستی وحمایتی خط مشی کیفیت گمرک منشوراخلاقی کارکنان گمرک دانشگاه مجازی گمرک-مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی کاملترین لینکهای سازمانهای جهانی مرتبط با گمرک خرید کارت شارژایرانسل-همراه اول-تالیا سرویس های بانکی اینترنتی پرداخت انواع قبوض واریز به حساب انتقال کارت به کارت شارژایرانسل-همراه اول-تالیا پرداخت اقساط دریافت مانده کارت سایر خدمات بانکی قانون بیمه قانون تجارت الکترونیکی قانون دریایی ایران قانون مبارزه باپولشویی قوانین پولی وبانکی قانون ساماندهی مبادلات مرزی قانون مقررات صادرات وواردات آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات گمرک گذشته - گمرک کنونی!؟!؟ خرید جیپ و آمبولانس برای گارد مسلح گمرک (سال 1336) هارولد گراشام تبعه امریکا -رییس گمرک ایران ‌قانون تجدید کنترات 12 نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات سال‌های 2536 و 2537 -گمرک آستارا خریدجیپ برای اداره کل گمرک(سال 1334) خرید اتومبیل برای مدیر کل گمرک(سال 1334) ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل گمرک(سال1334) پرداخت فوق‌العاده به پلیس و بازرسان پلیس گمرک ‌قانون اجازه استخدام مستخدمین بلژیکی جهت اداره گمرکات ‌قانون اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک-1346 اجرای قانون بازنشستگی غله برای گمرک قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی ‌قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی قانون انتقال گمرک و سازمان بنادر به دارایی ‌قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره وراث محمدعلی سوار گمرک اواچپق ‌قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی مرحوم ناصر لشگری کارمند اداره کل گمرک ‌قانون پرداخت کمک‌خرج به رییس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات ‌قانون تأسیس پلیس گمرک ایران ‌قانون تجدید کنترات چهار نفر مستخدمین گمرک ‌قانون تجدید کنترات مسیو هونن بلژیکی جهت خدمت اداره گمرک ‌قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک قشم ‌قانون تغییر نام اداره کل گمرک ‌قانون راجع به اصلاح عنوان سازمان پلیس گمرک به نگهبانی و انتظامی ‌قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ‌قانون راجع به واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری ‌قانون واگذاری دو دستگاه ماشین آب‌شیرین‌کن اداره کل گمرک به شهرداری بوشهر ‌مستمری مسیو ژرژ بنتان رییس گمرک ارومیه و عیال و اولاد مشارالیه. چگونگی ورود به مدیریت سایت یاوبلاگ خصوصی سازی در گمرک اظهارنامه اظهارنامه اجمالی اظهارنمامه بین المللی (مدل تیف) اظهارنامه عمومی هواژیما اظهارنامه عمومی کشتی اظهارنامه کالای تجاری اظهارنامه گواهی شده مبدا اظهارنامه گمرکی اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مبدا اظهارنامه متمم اظهارنامه محموله(بار) اظهارنامه ورود یا خروج کالا اظهارنامه کالاهای توشه ای وملزومات اظهارنامه ضمیمه اظهارنامه کالای عبوری اظهارنامه عبورخارجی اظهارنامه اجمالی کالای عبوری سند واحد اداری اظهارنامه ورود قطعی(واردات) اظهارنامه ورود موقت اظهارنامه مرجوعی اظهارنامه کالای متروکه اظهارنامه ترانزیت داخلی اظهارنامه ترانزیت خارجی اظهارنامه کالای کابوتاژی ارزشگذاری بین المللی کالاهای وارداتی معاملات هفتگانه گمرکی بزرگترین مرکز جهانی آمارگیر سایت ووبلاگ طول عمر هر انسان قانون جدید امور گمرکی تست آنلاین انواع کدهای جاوا اسکریپت بازدیدکنندگان جهانی سایت نصب قانون جدید امور گمرکی روی مبایل تقدیر وتشکرهای غیر واقعی از سازمانها اداره بنادر ودریانوردی آيين‌نامه نحوه اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي در روابط خارجي مدیریت منطقه آزاد ارس منطقه آزاداروند سوئیفت چیست فاینانس قاوانین گمرکی فدرال روسیه سرمایه گذاری خارجی منطقه آزاد تجاری وصنعتی ماکو ساتنا امضاء دیجیتالی قوانین ومقررات ایرانیان خارج از کشور قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو موافقتنامه ایران وترکیه در زمینه قاچاق قانون عضویت ایران درشورای حمل ونقل قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات اساسنامه اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپاوآسیا مقررات گمرکی کشورترکیه واردات بی رقیب تعرفه های بیهوده مکتب مرکانتیلیسم صادرکنندگان ملی(قهرمانان ملی) تعرفه یک ستونی یا چند ستونی ؟کدامیک ؟ بیش بود ارزش تنزل ارزش کالای ورودی طرح شبنم اظهارنظر مغرضانه مامورین نیروی انتظامی دخصوص قاچاق کالا اظهارنظر مغرضانه مامورین گمرک درخصوص قاچاق کالا حوزه فعالیت پلیس اینترپو (ICPO) طرح های ابتکاری گمرک سبز مرکز منطقه ای مبارزه با جرایم فرامرزی آژانس بین اللمللی انرژی اتمی دلایل مدیریت واردات انقلاب مدیریتی ( تئوری جدید گمرک نوین) اشعارودلنوشته های میریت سایت یارانه پنهان ورانت خواری اقتصادی-سیستم دونرخی ارز اصل شتاب تجارت خارجی بازارسیاه مجوز ثبت سفارش مدیریت بر مجوز واردات روادید تجاری وترانزیت اطلاعات سودمند ورود به کشورها شرایط وچگونگی مسافرت به کشورهای جهان آذربایجان آرژانتین آلمان افغانستان اتریش ارمستان اسلوونیا اندونزی ایتالیا ایرلند اردن هاشمی اروگوئه اکراین بحرین برزیل بلژیک بلغارستان بوركينافاسو پاکستان پرتغال تایلند تایوان ترکمنستان سریلانکا سوئیس سوریه سودان سنگال کانادا کرواسی کره جنوبی کره شمالی کلمبی کوبا کویت کنیا گرجستان لبنان لهستان لیبی مالزی مراکش مکزیک مصر نروژ نیجریه نیوزیلند واتیکان ونزوئلا هلند هند یمن یونان ازبکستان اسپانیا استرالیا جمهوری اسلواک امارات متحده عربی انگلستان بحرانهای اقتصادی در برخی از کشورها– قسمت اول نظارت آسان بر عملکرد گمرکات اجرایی کشور
پیوند وبلاگ
هاست لینوکس ارزان">هاست لینوکس ارزان
مرداب آبکنار
مدیریت سایت دانشگاه مجازی گمرک
اتحادیه پستی جهانی (UPU)
استاندارد سازمان ملل متحد برای تجارت و کسب و کار الکترونیکی
فدراسیون جهانی تجارت نقطه ای(نقطه تجاری)
سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)
آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)
کمیسیون اقتصادی اروپا (UNECE)
دفتر مواد مخدر و جرایم (UNODC)
اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده
شفافیت بین الملل
سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
فدراسیون بین المللی کارگزاران گمرک
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
انجمن بین المللی حمل و نقل خطوط هوایی (IATA)
جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC)
اتحادیه اروپا مربوط به گمرک...
اتحادیه اروپا
بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (کومسا)
گمرک آسه ......
انجمن کشورهای جنوبی شرق آسیا (آسه آن)
بانک جهانی
آژانس سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)
صندوق بین المللی پول (IMF)
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر از فون و فلور وحشی (CITES)
مدیریت وبلاگ
سازمان جهاني گمرك
بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان جهاني گمرك
سازمان تجارت جهاني
جامعه اقتصادي اروپا
سازمان جهاني ايرو
سازمان آنكتاد
پروژه آسيكودا
سازمان حمايت از حقوق مالكيت معنوي
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل
اتحاديه پست جهاني
تالیفات علی نویدی
نرم افزارها - امورگمرکی-واردات -صادرات-ترانزیت-ورودموقت-مرجوعی
گالری عکس - علی نویدی
فهرست -قیمت نرم افزارها وکتب امورگمرکی برای خرید
مرکزفروش کتب ونرم افزارهای امورگمرکی
وبلاگ امور گمرکی
سایت تخصصی امورگمرکی
تور آنتالیا
دکوراسیون داخلی کناف
چراغ لیزری دوچرخه
سقف عرشه فولادی
خرید بلیط هواپیما
همسریابی موقت
دانلود آهنگ جدید
فروش آنتی ویروس

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی(گمرک -واردات-صادرات- ترانزیت و...) و آدرس customs-navidi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی


آرشیو ماهیانه
هفته سوم دی 1399
هفته دوم بهمن 1399
هفته چهارم دی 1399
هفته سوم دی 1399
هفته چهارم بهمن 1394
هفته چهارم دی 1394
هفته سوم بهمن 1394
هفته دوم بهمن 1394
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته سوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته دوم بهمن 1393
هفته چهارم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته دوم بهمن 1393
هفته چهارم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته دوم دی 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته سوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
نویسندگان
نویسندگان
پیوند وبلاگ
علی نویدی
دانشگاه مجازی گمرک
ازسرزمین نور
سایت تخصصی امورگمرکی
دانلود آهنگ جدید
تردمیل خانگی
کناف
ام دی اف
فضای سبز باغ ویلا
اطلاعات ساختمانها
نکس وان
دانلود فیلم با لینک مستقیم
دانلود فیلم
اطلاعات املاک خرید فروش آپارتمان

:: تمام پیوندها ::
طراح قالب و کد های جاوا...

كاربران آنلاين: نفر
تعداد بازديدها:
RSS

طراح قالب و کد های جاوا...

Www.LoxBlog.Com

کد های وجاوا :

خبرنامه وب سایت:

free counters
قالب میهن بلاگتقویم جلالی


فال انبیاء

فال حافظ- اشاره اي فرما

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
فال انبیاء


فال حافظ- اشاره اي فرمانقشه آنلاین تهران
آمارلحظه اي جهان

a.navidi@ymail.com


سیستم معافیت وکنترول گذرنامه ای امور مسافری

سیستم معافیت وکنترول گذرنامه ای امور مسافری

 

 


A.T.A سامانه هوشمند کارنه

A.T.A سامانه هوشمند کارنه

 


آدرس کانال شهرک جهانی گمرک

کانال شهرک جهانی گمرک

منبع ومرجع اطلاعات امور گمرکی

مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مناطق ویژه اقتصادی،بنادر ودریانوردی

 آدرس زیر را در جستجوگر گوگل جستجو کنید

telegram.me/fmailCom

 


قسمتی از سیستم کنترول احراز هویت ومالکیت پنجرهواحد ویکپارچه تجارت جهانی مدیریت هوش

قسمتی از
سیستم کنترول احراز هویت ومالکیت

پنجره واحد ویکپارچه تجارت جهانی

مدیریت هوش گمرکات وبنادر دنیا در یک سرور

Image from DB


مدیریت واحد ویکپارچه گمرکات وبنادر دنیا

پنجره واحد ویکپارچه تجارت جهانی

مدیریت هوشمند گمرکات وبنادر دنیا در یک سرور

 

Image from DB


تعاونی مرزنشینان سامانه الکترونیک نگهداری سهمیه

تعاونی مرزنشینان

سامانه الکترونیک نگهداری سهمیه

 

Image from DB


سامانه آزمون حق العمل کاری برای آمادگی درآزمون / دارای منابع وسوالات متنوع

سامانه آمادگی برای آزمون کارگزاران گمرکی

برای آمادگی برای آزمون از منابع،جزوات وسوالت تستی این سامنه استفاده کنید

آدرس لینک سامانه :

 

http://80.69.243.246:2222/dbo_zrahnomae_list.php

 

 

برای آمادگی در امتحان آزمون کارگزاران گمرک  / آزمون حق العمل کاری به سایت زیر مراجعه کنید

http://80.69.243.246:2222/dbo_ersalemaill_list.php?language=Farsi

برای جلوگیری از هزینه سنگین ثبت نام در کلاس های آمادگی تعدادی از اساتید برتر گمرک کشور اقدام به طراحی سامانه هوشمند والکترونیک آزمون حق العمل کاری نمودن که کار بران با ورود به این سامانه می توانند از منابع،جزوات،سوالات تستی،سوالات تشریحی،پرسش وپاسخ سوالات،فیلم های آموزشی وغیره در زمینه های مختلف آزمون استفاده ودر طول د.ره از آنها بهره برداری نمایند وبه تمام آنچه که می خواهند در زمینه آزمون دسترسی خواهند داشت این سامانه از 8صبح الی 12شب نسبت به کاربران خود سرویس دهی می نماید وکاربران می توانند با ورود به سامانه نسبت به بهره برداری از اطلاعات مورد نظر خود اقدام نمایند

 


سامانه یکپارچه امورگمرکی وبندری یک برنامه در یک سرور برای کل گمرکات وبنادر دنیا کلیه رویه های امور

آزمون کارگزاران گمرک / آزمون حق العمل کاری

برای آمادگی در امتحان آزمون کارگزاران گمرک  / آزمون حق العمل کاری به سایت زیر مراجعه کنید

http://80.69.243.246:2222/dbo_ersalemaill_list.php?language=Farsi

برای جلوگیری از هزینه سنگین ثبت نام در کلاس های آمادگی تعدادی از اساتید برتر گمرک کشور اقدام به طراحی سامانه هوشمند والکترونیک آزمون حق العمل کاری نمودن که کار بران با ورود به این سامانه می توانند از منابع،جزوات،سوالات تستی،سوالات تشریحی،پرسش وپاسخ سوالات،فیلم های آموزشی وغیره در زمینه های مختلف آزمون استفاده ودر طول د.ره از آنها بهره برداری نمایند وبه تمام آنچه که می خواهند در زمینه آزمون دسترسی خواهند داشت این سامانه از 8صبح الی 12شب نسبت به کاربران خود سرویس دهی می نماید وکاربران می توانند با ورود به سامانه نسبت به بهره برداری از اطلاعات مورد نظر خود اقدام نمایند

 


خاموشی سرور شهرک جهانی گمرک در ایام عید

با سلام

خدمت بینندگان سرور شهرک جهانی گمرک

احتراما اعلام میدارد که در ایام عید واز تاریخ 21/12/1394 الی15/1/95سرور شهرک جهانی گمرک که دربر دارنده 200سایت در زمینه امور تجاری ،گمرک،بازرگانی وغیره می باشد خاموش است


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 140 صفحه بعد
آخرین مطالب ...
» آدرس کانال شهرک جهانی گمرک
» قسمتی از سیستم کنترول احراز هویت ومالکیت پنجرهواحد ویکپارچه تجارت جهانی مدیریت هوش
» مدیریت واحد ویکپارچه گمرکات وبنادر دنیا
» تعاونی مرزنشینان سامانه الکترونیک نگهداری سهمیه
» سامانه آزمون حق العمل کاری برای آمادگی درآزمون / دارای منابع وسوالات متنوع
» سامانه یکپارچه امورگمرکی وبندری یک برنامه در یک سرور برای کل گمرکات وبنادر دنیا کلیه رویه های امور
» آزمون کارگزاران گمرک / آزمون حق العمل کاری
» خاموشی سرور شهرک جهانی گمرک در ایام عید
» سیستم معافیت وکنترول گذرنامه ای امور مسافری
» سیستم کنترول باسکول
» صدور راهنامه الکترونیک
» سامانه صدور مجوز حمل ونقل الکترونیکی
» سامانه الکترونیک ثبت سفارش کالا
» سامانه یارکمکی کارمندان فنی گمرک
» سامانه صدور الکترونیکی چک
» سیستم جامع الکترونیک مجموعه فعالیت های مناطق آزاد تجاری وصنعتی
» سیستم هوشمند عوامل تشریفات ترخیص کالا
» سامانه الکترونیک اظهارنامه ارزش کالای وارداتی
» سامانه الکترونیک / واردات کالا از طریق شرکت های تولیدی
» سامانه الکترونیک / سیستم اختصاصی واردات دولتی

Home | FeedBack

Copyright © 2008 LoxBlog.Com . All Rights Reserved. Translation Www.NazTarin.Com