مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی
منوی اصلی
صفحه نخـــــست
چــــاپ صفــــحه
خـــانه كردن وب
ذخـــــیره صفحه
پـست الکترونیک
بایگـــانی مطالب
در باره ی ما

به سایت من خوش آمدید، امیدوارم در شاهراه عضمت حرکت کنید، پرواز در آسمان بینش، غرق شدن در اقیانوس ادراک، گذشتن از شهوات حیوانی، پرداختن به خودسازی انسانی ،رسیدن به پل تواضع ، نیکی و فضیلت، ساختن از خویشتن یک شمع واقعیت، واردشدن درگردشگاه آزادی وبی نیازی را برای همه در کشور پهناورایران آرزو می کنم و شمارا به خدای بزرگم می سپارم
موضاعات
امور گمرکی کتب امورگمرکی نرم افزارهای امورگمرکی بخشنامه های امورگمرکی دانشجویان امورگمرکی رویه های امور گمرکی قوانین ومقررات امورگمرکی اخبار امورگمرکی کنوانسیونهای امورگمرکی سازمانهای موازی با گمرک استاندارد وتحقیقات صنعتی انرزی اتمی اداره بنادر ودریانوردی نیروی انتظامی قرنطینه انسانی قرنطینه حیوانی اداره بهداشت جهادکشاورزی محیط زیست سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور راه آهن سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی ادارات کل هواپیمایی کشوری وزارت بازرگانی وزارت اموراقتصادی ودارایی شرکت های بیمه سایر شرکت های طرف قرارداد گمرک دوایرگمرک سرویس ارزیابی گمرک سرویس واردات سرویس صادرات سرویس ترانزیت درب خروج اموربندری ورود موقت مرجوعی بازبینی کابوتاژ کارنه تیر کارنه دوپاساژ تخلیه وبارگیری صندوق پته و پروانه بایگانی راکد سرویس مکاتبات سرویس ارزیابی قضایی سرویس مسافری سطوح مدیریتی ناظرگمرکات استان مدیرکل گمرک ... معاونت اداری ومالی معاونت قضایی وحقوقی معاونت صادرات ... معاونت ترانزیت ... سایر سطوح مدیریتی وسرپرستی پرسنلی گمرک ارزیاب کارشناس امورگمرکی بارشمار(متصدی کنترل بار) بازبین بازرس حسابرس امور دفتری سایر قوانین ومقررات مرتبط با گمرک مسایل متفرقه فرهنگ درستکاری مبارزه با رشوه خواری شایسته سالاری در گمرک نوابغ ونخبگان گمرک شناسایی نخبگان چگونگی شناخت نخبگان گمرک چگونگی بکارگیری نخبگان پیشنهادات سازنده - به سازمان گمرک انتقادات سازنده - به گمرک چگونه برگمرکات کشور مدیریت کنیم موانع ومشکلات گمرک نشست ها وسمینارهای گمرکی گوشزد به مسئولین گمرک معرفی گمرکات معرفی کارمندان گمرک (در نظام شایسته سالاری) معرفی اساتید صاحب نظر در گمرک چهره های برتر گمرک سیستمها ی گمرکی آسیکودا ارزش ماده 14 سایرسیستم های گمرکی مبادی ورودی وخروجی مبادی رسمی مبادی غیررسمی واردات صادرات ترانزیت مرجوعی آمار گمرک واردات ترانزیت صادرات مرجوعی ورودموقت مسافری قاچاق کابوتاژ کسردریافتی استرداد پرسنلی آمارمتفرقه کارنه دوپاساژ کارنه تیر تجزیه وتحلیل آمار سیستم های کنترلی گمرک سندچشم انداز گمرک اسناد راهبردی گمرک اتاق مهندسی تفکر تعرفه وطبقه بندی کالا(سیستم اچ.اس) فارسی انگلیسی انگلیسی وفارسی یادداشتهای توضیحی قواعد طبقه بندی کالا تعرفه الفبایی کالا-فارسی تعرفه الفبایی کالا-انگلیسی منشور اخلاقی گمرک چارت سازمانی گمرک تاریخچه گمرک سوابق تاریخی گمرک وظایف گمرک وظایف اصلی وظایف فرعی وظایف ترکیبی فرهنگ امورگمرکی حق العمل کاری - ترخیص کاری انواع گمرکات گمرکات دریایی گمرکات هوایی گمرکات زمینی گمرکات امانات پستی قوانین ومقررات امورگمرکی مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور قانون امورگمرکی آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مقررات صادرات وواردات قانون حمل ونقل وعبور... آئین نامه اجرایی قانون حمل ونقل و... قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قانون ومقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی قانون ومقررات مناطق ویژه اقتصادی نحوه فروش کالای قاچاق مکشوفه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر قانون گذرنامه قانون عبورغیرمجازازمرز قانون اتباع بیگانه قانون انحصاربازرگانی خارجی قانون الحاق ایران به کنوانسیون... مقررات ورود وصدوراموال فرهنگی واشیا’ عتیقه مقررات کیفری از قانون دریایی ایران کنوانسیون حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده معاملات ارزی-قوانین پولی ومالی قوانین ومقررات دخانیات قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی شرکت نفت قانون ساماندهی مبادلات مرزی قانون بودجه چک لیست وظایف گمرک وظایف کارشناس بودجه وظایف ارزیاب وظایف کارشناس امورگمرکی وظایف مسئولین سرویس ارزیابی وظایف معاونین فنی گمرک وظایف بازبین وظایف بایگان گمرک وظایف انباردار وظایف اپراتورکامپیوتر وظایف ارزیاب گمرک امانات پستی وظایف امین اموال وظایف حسابدار وظایف کارشناس بودجه وظایف کارشناس حقوقی وقضایی وظایف کارشناس مسئول ترانزیت وکارنه تیر وظایف کارشناس مسئول ارزش وظایف کارشناس مسئول امورگمرکی وظایف متصدی امورقضایی وظایف مسئول انبار وظایف مسئول دفتر وظایف ناظرگمرکات وظایف مدیرکل گمرک وظایف معاون اداری ومالی وظایف معاون فنی امورگمرکی وظایف حراست وامورانتظامی وظایف روابط عمومی وظایف دبیرخانه نرخ رسمی ارز تبلیغات حق العمل کاری سایر تبلیغات اصطلاحات بین المللی گمرکی فروشگاههای آزاد بیع متقابل(buy back) دامینگ ثبت سفارش کالا سازمان جهانی گمرک سازمان تجارت جهانی(WTO) سازمان مالکیت حقوق معنوی اینکوترمز سازمان حمایت از مصرف کنندگان قاچاق مشروبات الکلی قاچاق موادمخدر قاچاق ماهواره قاچاق کالا وارز قانون مبارزه با قاچاق انسان جرایم کالای قاچاق قاچاق دارو قاچاق البسه ونشانه ها وقانون آن قاچاق طلا ونقره وارز وجواهرات قانون شکار وصید قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح قاچاق ارزمسافری قانون مجازات مرتکبین قاچاق قانون تجارت قانون مجازات اسلامی قانون اساسی قانون مالیات برارزش افزوده اعتبارات اسنادی وگشایش اعتباری اسناد ضمیمه اظهارنامه بارنامه ترخیصیه قبض انبار ثبت سفارش گواهی مبداء گواهی بهداشت مجوزانرژی اتمی مجوزقرنطینه مجوزحمل ونقل مجوزافلاتوکسین سایر مجوزهای قانونی بیمه نامه فاکتور پروفرما گواهی بازرسی تعیین ماهیت کالا پیش نویس اظهارنامه وکالتنامه کارت بازرگانی کارت حق العمل کاری سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه کارت حق العمل کاری کارت ملی آزمون حق العمل کاری آزمون ها ی امورگمرکی ویژه ارزیابان امور گمرکی ویژه کارشناسان امورگمرکی ویژه کارشناسان حقوقی وقضایی ویژه کارشناسان اداری ومالی حق العمل کاران پایان نامه های کارشناسی ارشد-امورگمرکی تحقیقات دانشجویی-امورگمرکی گمرکات اجرایی کشور گمرک شهید رجایی گمرک خرمشهر گمرک شهید باهنر گمرک بوشهر گمرک بوشهر گمرک انزلی گمرک بازرگان گمرک بندرامام گمرک فرودگاه امام گمرک آبادان گمرک لنگه گمرک قشم گمرک کیش گمرک اهواز گمرک بجنورد گمرک سرخس گمرک دغارون گمرک لطف آباد گمرک باجگیران گمرک سمنان گمرک چابهار گمرک بوشهر اینکوترمز واردات درمقابل صادرات واردات به صورت گشایش ارزی واردات به صورت بدون انتقال ارز واردات از طریق مناطق آزادتجاری -صنعتی واردات از طریق مناطق ویژه اقتصادی واردات از طریق تعاونی مرزنشینان واردات مبادلات ژیله وری واردات ازطریق بازارچه های مشترک مرزی واردات ازطریق پست واردات ازطریق مسافری سایرصورواردات کالا به کشور واردات ملوانی فرهنگ جامع امورگمرکی زبان تخصصی امورگمرکی مسیرهای ورودکالا مسیرسبز مسیرزرد مسیرقرمز مسیرآبی سندواحداداری(اظهارنامه SAD) دانش نوین امورگمرکی آموزش-امورگمرکی خاطرات کارمندان - امورگمرکی سمینارها - گمرک دوره ای آموزشی امورکلاسیک ودانشگاهی - امورگمرکی اظهارنظرصاحب نظران امورگمرکی معرفی منابع آموزشی (گمرک ) تشریفات گمرکی - گمرکات بین المللی معرفی گمرکات برترجهانی سازمانهای بین المللی گمرکی ایده های نوین گمرکی تجربیات امورگمرکی تقدیرازکارمندان بازنشسته گمرک فرهنگ درستکاری درگمرک خصوصی سازی درگمرک واگذاری قسمتی از وظایف گمرک به سازمانهای موازی گمرک تطابق گمرک ایران با گمرکات جهانی وعده های مقامات ارشدگمرک ایران اتاق مهندسی فکر معرفی مدیران گمرک معرفی کارمندان گمرک دراین قسمت مشکلات را به گوش مسئولین می رسانیم معرفی دانشجویان ممتاز رشته گمرک معرفی سیستم های گمرکی سیستم ارزش ( سیستم وب بنیاد ) سیستم آسیکودا دبیرخانه مکانیزه دبیرخانه مکانیزه سیستم آمار سیستم حقوقی وقضایی سیستم اطلاعات مدیریت دوره های کلاسیک امورگمرکی - کاردانی امورگمرکی - کارشناسی امورگمرکی دوره ارزیابی منابع درسی دوره کاردانی منابع درسی دوره کارشناسی گمرک زیبا ساز نوشته ها و متون امورگمرکی علی نویدی لاهیجانی معرفی دانش آموزان ممتازکارمندان گمرک محمد نویدی سایت های مرتبط با امورگمرکی سایت های جهانی(بین المللی) سایت های گمرکات اجرایی کشور سایت های داخلی گمرک بجنورد طرح جامع گمرک نوین 1 طرح جامع گمرک نوین 2 گمرک وطرح تکریم سند راهبردی گمرک بسته های سیاستی وحمایتی خط مشی کیفیت گمرک منشوراخلاقی کارکنان گمرک دانشگاه مجازی گمرک-مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی کاملترین لینکهای سازمانهای جهانی مرتبط با گمرک خرید کارت شارژایرانسل-همراه اول-تالیا سرویس های بانکی اینترنتی پرداخت انواع قبوض واریز به حساب انتقال کارت به کارت شارژایرانسل-همراه اول-تالیا پرداخت اقساط دریافت مانده کارت سایر خدمات بانکی قانون بیمه قانون تجارت الکترونیکی قانون دریایی ایران قانون مبارزه باپولشویی قوانین پولی وبانکی قانون ساماندهی مبادلات مرزی قانون مقررات صادرات وواردات آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات گمرک گذشته - گمرک کنونی!؟!؟ خرید جیپ و آمبولانس برای گارد مسلح گمرک (سال 1336) هارولد گراشام تبعه امریکا -رییس گمرک ایران ‌قانون تجدید کنترات 12 نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات سال‌های 2536 و 2537 -گمرک آستارا خریدجیپ برای اداره کل گمرک(سال 1334) خرید اتومبیل برای مدیر کل گمرک(سال 1334) ‌تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اتومبیل گمرک(سال1334) پرداخت فوق‌العاده به پلیس و بازرسان پلیس گمرک ‌قانون اجازه استخدام مستخدمین بلژیکی جهت اداره گمرکات ‌قانون اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک-1346 اجرای قانون بازنشستگی غله برای گمرک قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی ‌قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی قانون انتقال گمرک و سازمان بنادر به دارایی ‌قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره وراث محمدعلی سوار گمرک اواچپق ‌قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی مرحوم ناصر لشگری کارمند اداره کل گمرک ‌قانون پرداخت کمک‌خرج به رییس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات ‌قانون تأسیس پلیس گمرک ایران ‌قانون تجدید کنترات چهار نفر مستخدمین گمرک ‌قانون تجدید کنترات مسیو هونن بلژیکی جهت خدمت اداره گمرک ‌قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک قشم ‌قانون تغییر نام اداره کل گمرک ‌قانون راجع به اصلاح عنوان سازمان پلیس گمرک به نگهبانی و انتظامی ‌قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ‌قانون راجع به واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری ‌قانون واگذاری دو دستگاه ماشین آب‌شیرین‌کن اداره کل گمرک به شهرداری بوشهر ‌مستمری مسیو ژرژ بنتان رییس گمرک ارومیه و عیال و اولاد مشارالیه. چگونگی ورود به مدیریت سایت یاوبلاگ خصوصی سازی در گمرک اظهارنامه اظهارنامه اجمالی اظهارنمامه بین المللی (مدل تیف) اظهارنامه عمومی هواژیما اظهارنامه عمومی کشتی اظهارنامه کالای تجاری اظهارنامه گواهی شده مبدا اظهارنامه گمرکی اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مبدا اظهارنامه متمم اظهارنامه محموله(بار) اظهارنامه ورود یا خروج کالا اظهارنامه کالاهای توشه ای وملزومات اظهارنامه ضمیمه اظهارنامه کالای عبوری اظهارنامه عبورخارجی اظهارنامه اجمالی کالای عبوری سند واحد اداری اظهارنامه ورود قطعی(واردات) اظهارنامه ورود موقت اظهارنامه مرجوعی اظهارنامه کالای متروکه اظهارنامه ترانزیت داخلی اظهارنامه ترانزیت خارجی اظهارنامه کالای کابوتاژی ارزشگذاری بین المللی کالاهای وارداتی معاملات هفتگانه گمرکی بزرگترین مرکز جهانی آمارگیر سایت ووبلاگ طول عمر هر انسان قانون جدید امور گمرکی تست آنلاین انواع کدهای جاوا اسکریپت بازدیدکنندگان جهانی سایت نصب قانون جدید امور گمرکی روی مبایل تقدیر وتشکرهای غیر واقعی از سازمانها اداره بنادر ودریانوردی آيين‌نامه نحوه اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي در روابط خارجي مدیریت منطقه آزاد ارس منطقه آزاداروند سوئیفت چیست فاینانس قاوانین گمرکی فدرال روسیه سرمایه گذاری خارجی منطقه آزاد تجاری وصنعتی ماکو ساتنا امضاء دیجیتالی قوانین ومقررات ایرانیان خارج از کشور قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو موافقتنامه ایران وترکیه در زمینه قاچاق قانون عضویت ایران درشورای حمل ونقل قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات اساسنامه اتحادیه تعرفه ای حمل ونقل بار با راه آهن اروپاوآسیا مقررات گمرکی کشورترکیه واردات بی رقیب تعرفه های بیهوده مکتب مرکانتیلیسم صادرکنندگان ملی(قهرمانان ملی) تعرفه یک ستونی یا چند ستونی ؟کدامیک ؟ بیش بود ارزش تنزل ارزش کالای ورودی طرح شبنم اظهارنظر مغرضانه مامورین نیروی انتظامی دخصوص قاچاق کالا اظهارنظر مغرضانه مامورین گمرک درخصوص قاچاق کالا حوزه فعالیت پلیس اینترپو (ICPO) طرح های ابتکاری گمرک سبز مرکز منطقه ای مبارزه با جرایم فرامرزی آژانس بین اللمللی انرژی اتمی دلایل مدیریت واردات انقلاب مدیریتی ( تئوری جدید گمرک نوین) اشعارودلنوشته های میریت سایت یارانه پنهان ورانت خواری اقتصادی-سیستم دونرخی ارز اصل شتاب تجارت خارجی بازارسیاه مجوز ثبت سفارش مدیریت بر مجوز واردات روادید تجاری وترانزیت اطلاعات سودمند ورود به کشورها شرایط وچگونگی مسافرت به کشورهای جهان آذربایجان آرژانتین آلمان افغانستان اتریش ارمستان اسلوونیا اندونزی ایتالیا ایرلند اردن هاشمی اروگوئه اکراین بحرین برزیل بلژیک بلغارستان بوركينافاسو پاکستان پرتغال تایلند تایوان ترکمنستان سریلانکا سوئیس سوریه سودان سنگال کانادا کرواسی کره جنوبی کره شمالی کلمبی کوبا کویت کنیا گرجستان لبنان لهستان لیبی مالزی مراکش مکزیک مصر نروژ نیجریه نیوزیلند واتیکان ونزوئلا هلند هند یمن یونان ازبکستان اسپانیا استرالیا جمهوری اسلواک امارات متحده عربی انگلستان بحرانهای اقتصادی در برخی از کشورها– قسمت اول نظارت آسان بر عملکرد گمرکات اجرایی کشور
پیوند وبلاگ
مرداب آبکنار
مدیریت سایت دانشگاه مجازی گمرک
اتحادیه پستی جهانی (UPU)
استاندارد سازمان ملل متحد برای تجارت و کسب و کار الکترونیکی
فدراسیون جهانی تجارت نقطه ای(نقطه تجاری)
سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)
آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)
کمیسیون اقتصادی اروپا (UNECE)
دفتر مواد مخدر و جرایم (UNODC)
اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده
شفافیت بین الملل
سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
فدراسیون بین المللی کارگزاران گمرک
اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
انجمن بین المللی حمل و نقل خطوط هوایی (IATA)
جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC)
اتحادیه اروپا مربوط به گمرک...
اتحادیه اروپا
بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (کومسا)
گمرک آسه ......
انجمن کشورهای جنوبی شرق آسیا (آسه آن)
بانک جهانی
آژانس سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)
صندوق بین المللی پول (IMF)
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر از فون و فلور وحشی (CITES)
مدیریت وبلاگ
سازمان جهاني گمرك
بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان جهاني گمرك
سازمان تجارت جهاني
جامعه اقتصادي اروپا
سازمان جهاني ايرو
سازمان آنكتاد
پروژه آسيكودا
سازمان حمايت از حقوق مالكيت معنوي
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل
اتحاديه پست جهاني
تالیفات علی نویدی
نرم افزارها - امورگمرکی-واردات -صادرات-ترانزیت-ورودموقت-مرجوعی
گالری عکس - علی نویدی
فهرست -قیمت نرم افزارها وکتب امورگمرکی برای خرید
مرکزفروش کتب ونرم افزارهای امورگمرکی
وبلاگ امور گمرکی
سایت تخصصی امورگمرکی
تور آنتالیا
خرید گیفت کارت
چاقو کارتی
کرم جادویی
سر شیر ال ای دی
تور لحظه اخری

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی(گمرک -واردات-صادرات- ترانزیت و...) و آدرس customs-navidi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی


آرشیو ماهیانه
هفته چهارم دی 1394
هفته سوم بهمن 1394
هفته دوم بهمن 1394
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته اول بهمن 1393
هفته سوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته دوم بهمن 1393
هفته چهارم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم دی 1393
هفته دوم دی 1393
هفته چهارم بهمن 1393
هفته سوم بهمن 1393
هفته دوم بهمن 1393
هفته چهارم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته دوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته دوم دی 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته سوم بهمن 1392
هفته اول بهمن 1392
هفته چهارم دی 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته سوم بهمن 1391
هفته دوم بهمن 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته اول بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته سوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته اول بهمن 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
نویسندگان
نویسندگان
پیوند وبلاگ
علی نویدی
دانشگاه مجازی گمرک
ازسرزمین نور
سایت تخصصی امورگمرکی
قالب وبلاگ
کناف
ام دی اف
نمای ساختمان
فضای سبز باغ ویلا
اطلاعات ساختمانها
طراحی سایت

:: تمام پیوندها ::
طراح قالب و کد های جاوا...

كاربران آنلاين: نفر
تعداد بازديدها:
RSS

طراح قالب و کد های جاوا...

Www.LoxBlog.Com

کد های وجاوا :

خبرنامه وب سایت:

free counters
قالب میهن بلاگتقویم جلالی


فال انبیاء

فال حافظ- اشاره اي فرما

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی
فال انبیاء


فال حافظ- اشاره اي فرمانقشه آنلاین تهران
آمارلحظه اي جهان

a.navidi@ymail.com


دانشگاه مجازی گمرک
ای نام تو بهترین سر آغاز                 بی نامه تو نامه کی کنم باز
دولت تو دهی به  هرکه خواهی        ازقسمت بندگی و شاهی
دانشگاه مجازی گمرک
           پروردگارا !
سینه مرا گشاده دار و کارهایم را بر من آسان گردان وگره از زبانم
                  بگشای تا سخنان مرا بفهمند.                                                         
ورود شما را به مرکز اطلاعات فنی امورگمرکی تبریک می گوئیم
به دانشگاه مجازی گمرک خوش آمدید
واردات-صادرات-ترانزیت-مرجوعی-ورودموقت و....  
 
 

معرفی بزرگترین نرم افزار سامانه خبره پنجره واحد تجاری در جهان-قسمت دوم

 

معرفی بزرگترین نرم افزار سامانه خبره پنجره واحد

تجاری در جهان-قسمت دوم

 به علت امنیت اطلاعات مندرج دربرنامه از ارائه هرگونه توضیحات تکمیلی خودداری می شود صرفا تعدادی از تصاویر برنامه مورد نظر جهت آشنایی با نرم افزار ارائه می گردد

 

 

 


معرفی بزرگترین نرم افزار سامانه خبره پنجره واحد تجاری در جهان-قسمت اول

معرفی بزرگترین نرم افزار سامانه خبره پنجره واحد تجاری در جهان-قسمت اول

این برنامه  بزرگترین برنامه تجارت وگمرک(تجارت بدون کاغذ( که به صورت پنجره واحد تجاری وبه صورت یکپارچه  ،انجام تشریفات امور گمرکی کلیه رویه های امور گمرکی کشور را تحت پوشش قرار می دهد وکلیه سازمان های درگیر تجارت می توانند خودرا با آن هماهنگ کنند معرفی می گردد ودر هیچ فرایندی از تشریفات گمرکی وتشریفات غیر گمرکی  از کاغذ استفاده نمی شود وکلیه سازمان های درگیر تجارت عملیات تشریفات خودرا به صورت مکانیزه مثلابا ستاد مبارزه با قاچاق کالا ویا گمرک هماهنگ می کنند وصاحب کالا هیچ کاغذی را تحویل گمرک نخواهد داد واز طرفی کلیه اسناد مورد نیاز گمرک در سیستم طراحی شده وهمه سازمان های موازی با گمرک نیز به صورت مکانیزه با گمرک تبادل اطلاعات خواهند کرد در ذیل به قابلیت های برنامه اشاره می گردد واگر کشورهای دنیا خواستار تحول در سطوح جهانی هستند وبه بهبود رتبه خود در سطوح جهانی می اندیشند ودر اند یشه اجرا سیستم یکپارچه وپنجره واحد تجاری می باشد این برنامه به عنوان بزرگترین برنامه ملی وبین المللی به شما معرفی می گردد

با اجرای این برنامه یک فرد با آموزش کوتاه مدت چند ساعته قادر خواهد بود کلیه سازمان های در گیر تجارت را حتی در منزل خود مدیریت کند واز هرگونه ورود وخروج کالا گمرکات وادارات بنادر ودریانوردی،فرودگاههاوغیره در مرزهای کشور ثانیه به ثانیه اطلاعات کافی داشته باشد وهر آماری که می خواهد از سیستم استخراج کند وتصمیم گیران می توانند بر حسب وظیفه ای که دارند به اطلاعات دقیق ومورد نظر دسترسی داشته وتمام آمارهای واقعی راثانیه به ثانیه دریافت نمایندوهر اطلاعاتی که کاربر وارد سیستم می نماید در همان لحظه در دل برنامه خواهد نشست.

-  تمام محاسبات اظهارنامه های تجاری وگمرکی به صورت کاملا مکانیزه وبا اعمال کلیه چالش های محاسباتی کتاب مقررات صادرات وواردات قابل انجام است ودر هیچ مرحله ای از محاسبات از سیستم دستی استفاده نمی گردد

- هر شخصی که وارد سیستم می‌شود با تصویر اجازه ورود به سیستم را دارد و تا تصویر تایید نشود از ورودافراد جلوگیری می‌گردد.

-قابلیت گزارش کسانی که قصد حمله به سیستم را دارند به ادمین و حتی گزارش به نزدیکترین گمرکات کشور را از نظر منطقه جغرافیایی دارد .

- همه گمرکات کشورها فقط با نصب یک برنامه تحت وب می‌توانند به تمام رویه های  واردات ( موقت – قطعی – مرجوعی ) کاپوتاژ مرجوعی و کلیه فعالیت ها  را تحت پوشش برنامه در تمام گمرکات یکپارچه انجام دهند .

- تمام کشورهای دنیا می‌توانند از یک سیستم متحد و یکپارچه استفاده کنند بدون اینکه دسترسی به اطلاعات گمرکات دیگر کشورها داشته باشند .

- قابلیت تبدیل به هر زبانی در دنیا را دارد ودرحال حاضر به 73زبان رسمی دنیا این برنامه تنظیم شده وحتی این قابلیت را دارد که به لهجه ها وگویش های مختلف محلی قابل ارتقاء باشد . فقط با معرفی  معادل زبانها وحتی لهجه هابه سیستم هر کشوری با زبان خود می تواند از آن استفاده کند .وحتی قابلیت تعریف اطلاعات سیستمی به لهجه ها وگویش های مختلف می باشد وهر منطقه ای می تواند با دادن اطلاعات سیستمی گویش ها به جای زبان اطلاعات مورد نظرش را به گویش مورد نظر خود طراحی کند

-      سیستمی است که هیچ کاغذی در آن استفاده نمی‌شود .

همه سازمان‌های درگیر با گمرک از جمله وزارت بازرگانی ، بنادر و دریانوردی ، حمل و نقل ، استاندارد ، بهداشت ، انرژی اتمی ، قرنطینه ، کشاورزی  ، وزارت دفاع ، تمام یگان‌های نظارتی کشور ، تمامی سازمان‌های درگیر گمرک با یک کد رهگیری یا ID یا کوتاژ و یا هر شماره‌ای که مورد توافق باشد ، می‌توانند خودشان را با برنامه مثلاستاد مبارزه با قاچاق کالا در درجه اول ویا در صورت نیاز با گمرک هماهنگ کنند .

- سازمان‌ها بجای اینکه اطلاعات را کاغذی به گمرک بفرستند به صورت مکانیزه و به سهولت می‌توانند به گمرک مخابره کنند و در دل کوتاژ و یا هر ID که مورد نظر گمرک باشد بنشینند .

- تمام مکاتبات سرویس ارزیابی و هر مکاتبه‌ای که در مورد گمرک است از مکاتبات سرویس گرفته تا مکاتبات امور بندری ، درب خروج ، بازبینی و غیره در سیستم انجام می‌شود .

- کلیه امور بازبینی از جمله قطع مرور زمان ، مطالبه‌نامه‌ها ، ابطال قطع مرور زمان ، ختم پرونده ، تمام نظرات کارشناسان ، ارزیابان ، مدیران و تمام مکاتبات دفاتر ستادی گمرک ایران ، نیروی انتظامی ، پاسگاه‌ها ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، محاکم قضایی و مکاتبه بین گمرکات و سایر سازمان‌ها بصورت مکانیزه و بدون کاغذ قابل انجام است .

- کلیه امور مالی از جمله ضمانت‌نامه ها ، سفته ها ، قبض سپرده ، قبض درآمد ، بن بیمه ، بانک ، دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی و کلیه تعهدات مالی سازمان‌ها در مقابل گمرک بصورت مکانیزه انجام می‌شود . و کلیه پرونده و گزارشات آنها بین سازمان‌ گمرک و سایر سازمان‌های کشورهای دنیا بصورت مکانیزه انجام می‌شود .

- تا کنون هیچ برنامه‌ای با چنین امکاناتی به گمرکات کشورها و گمرکات جهانی در سطوح گمرک و تجارت و بازرگانی معرفی نشده است .

- این برنامه به 3 روش asp ، php و html نوشته شده  و در هر سه‌زبان قابل ارائه است  و برنامه‌‎ای کاملا دینامیک می‌باشد و امکانات آن به اندازه‌ای است که کاربر می‌تواند تمام تغییرات آتی را در آن انجام دهد .بدون اینکه نیاز به تخصص داشته باشد

-      امنیت برنامه در فضای اینترنت ویا اینترانت قابل تحسین است

- سازمان جهانی گمرک با این برنامه می تواند گمرکات جهانی راخط دهی کرده وباعث بالارفتن امنیت آمارهای گمرکات در کشورهای دنیا شود

- پنجره واحد تجاری با راه اندازی سیستم یکپارچه گمرک وتجارت با این برنامه قابل انجام است

- تمام اطلاعات تعرفه ای ،کتاب مقررات صادرات وواردات  ویادداشت های توضیحی،تعرفه های مشمول مجوز های مختلف،لیست های مواد ودارو های تحت کنترول ومراقبت هیات بین المللی کنترول مواد مخدر،تعرفه های مواد مخدر ،روانگردان آنها یش سازهای آنها،فهرست مواد مخدر موضوع کنوانسیون 1961برای فهرست های زرد،فهرست سبز وفهرست قرمز ،تعرفه های ترجیحی کشورها با ایران ،دستور العمل ها،بخشنامه ها وغیره در این سیستم در نظر گرفته شده است

- هرنوع مکاتبات در خصوص ترخیص کالا با کلیه دفاتر ستادی گمرک ،سایر سازمان ها از جمله نیروی انتظامی ،بهداشت،استاندارد،وزارت بازرگانی،وزارت دفاع،کانون پرورش فکری،وبلاخره کلیه سازمان های دولتی ایران که در گیر کار با گمرک وبه صورت موازی اقدام به انجام گوشه ای از فرایند ترخیص کالا را می نمایند به صورت مکانیزه انجام می شود ،تمام اعلام وصول ها های ترانزیت به صورت مکانیزه در بین گمرکات انجام می شود

-     قابلیت گزارش  گیری دلخواه از سیستم با امکانات  متعدد غیر قابل تصور

- تمام گزارشات واظهار نظر های مسئولین ،کارشناسان ومدیران  به صورت رایانه ای وتوسط خود آن ها با دسترسی های مربوطه قابل انجام است

- قابلیت معرفی کاربران بی نهایت وبدون هیچ گونه محدودیت  به سیستم با سطوح مختلف دسترسی به طوری که هرباکسی می تواند کنترول واز در اختیار قرار دادن آن ها برای استفاده دیگران جلوگیری کرد

- قابلیت این برنامه وارائه آن بیشتر بخاطر طرح در مجامع بین المللی (سازمان جهانی گمرک وامثالهم) بوده وتا کنون کشورهای دنیا که کاملا همه امور تشریفات گمرک را مکانیزه کرده باشند دیده نشده ویک تجربه بدون کاغذ در کلیه تشریفات امور گمرکی در سازمان گمرک وکلیه سازمان های در گیر تجارت در گمرک می باشد

- اگر قرار است پنجره واحد تجاری در سطوح مختلف سازمان جهانی گمرک مطرح باشد این برنامه دارای اهمیت ملی وفرا ملی بوده وقابلیت استفاده برای کلیه کشورهای دنیا را دارد

- اهمیت این برنامه در طرح این برنامه به عنوان یک برنامه ملی جهت تسهیل تجارت به سازمان جهانی گمرک جهت استفاده کشورهای مختلف در دنیا می باشد ومی توان وضعیت تشریفات در گمرکات دنیا رو بررسی کرد وبا امکانات این برنامه مقایسه نمود

 

- غیر از بررسی که توسط کارشناس ویا ارزیاب می شود یک سیستم خود کنترول اطلاعات نیز درآن طراحی شده که بسیاری از مغایرت اطلاعات را خود سیستم به صورت خود جوش می تواند انجام دهد وگزارش نماید

- هر هفته می توان ورژن جدیدی از این برنامه راارائه نمود وقابلیت آبدیت روزانه برنامه با تغییرات دلخواه وجود دارد

- ارزیابان وکارشناسان وکلیه افرادی که به تناسب وظیفه خود،ایفا نقش در ترخیص کالا می نمایند به قوانین ومقررات جاری کشور ،بخشنامه ها ودستور العمل ها ،یادداشت های ترخیصی وامثالهم که نیازی به ذکر آنها نیست دسترسی دارند

- افراد نیاز ندارند در محل کار حضور داشته باشند ویا اربابان رجوع نیاز به حضور در گمرکات نمی باشند

- افراد در هرنقطه ای از دنیا می توانند اطلاعات فاکتور،پروفرما،پکینگ لیست ،گواهی مبدا،انواع گواهی های بازرسی وغیره را از هرنقطه ای از دنیا واردسیستم کنند وبا کد رهگیری دلخواه که خودشان به سیستم معرفی می کنند با ارائه کد های مورد نظر به گمرک ووارد کردن یک شماره مورد نظر گمرک کلیه  اطلاعات  به سهولت یک پارچه شده وآماده برسی گمرک خواهند شد وهمه اطلاعات پراکنده با وارد کردن  کد پیگیری از حالت پراکنده خارج ودر یک شماره، واحد ومتمرکز ویکپارچه می شوند

- افراداز طریق مبایل وتب لت می توانند اقدام به انجام وظایف اداری نمایند واقدام به تبادل اطلاعات سیستمی در گمرک نمایند وهرجایی که سیستم گمرک کشورها از نظر امکانات ضعیف وقابلیت پشتیبانی ندارد افراد می توانند با مبایل های مجهز به سرعت لازم اینترنتی ویا تبلت های مجهز به سیم کارت های رایتل ویا ایرانسل اقدام به تبادل اطلاعات سیستمی نمایند. کنار این سیستم گروه های بازرسی می توانند برنامه گمرک را بررسی خودکار کنند ودر تایید اطلاعات وارد شده در سیستم مورد نظر اطمینان پیدا کنند که به آن سیستم مکانیزه خود کنترول کامپیوتری می گویند

- کلیه آی پی هایی که وارد سیستم گمرک می شوند قابل شناسایی وردیابی بوده وتاریخ ورود،خروج آن ها ثبت سیستم وبه سهولت قابل ردیابی هستند وکلیه اطلاعات ثبتی وحتی کلید هایی که برای درج اطلاعات استفاده می کنند قابل گزارش گیری می باشند واز طرفی به هرکجای برنامه سرک کشیده اند قابل رویت هستند

- در این برنامه می توان به افراد در ساعات وزمان های خاص اجازه ورود به سیسم داد وتاریخ انقضاء کد کاربری به خودی خود بدون اینکه کاربری این اجازه را ابطال کند انجام می شود وکاربر خارج از رنج تعیین شده وتاریخ مورد نظر نمی تواند از سیستم استفاده کند بدین معنی که هر فردی در چه زمان وساعتی وارد سیستم شود با خود گمرک خواهد بود وحتی بازه تاریخ مشخص که بعد از انقضاء تاریخ فرد دارنده شماره کاربری نمی تواند وارد سیستم شود .

- برنامه دارای فرایند نصب 10000فایل نصب شونده را در کمترین حجم خود دارد بدین معنا که در این برنامه اطلاعات ریز 10000فایل بدون هیچ گونه محدودیتی قابل گزارش است

-  هیچ محدودیتی برای انتخاب زبان های رسمی کشور های مختلف دنیا وجود ندارد وصرفا با جایگزین کردن اصطلاحات زبان مورد نظر هرکشوری اطلاعات سیستم را می تواند به زبان رسمی خود رویت کند و از سیستم وبرنامه مربوطه برای کشور خود وبه زبان رسمی کشور خود  استفاده کند بنابر این هرکشوری می تواند برنامه را با شرایط کشور خود به سهولت بومی سازی کند

- تمام اطلاعات گذشته گمرک به سهولت قابل انتقال به سیستم بوده واین طور نیست که با اجرای سیستم تمام اطلاعات گذشته از بین برود بلکه می توان اطلاعات گذشته را به سیستم انتقال داد واطلاعات را از هر پایگاه داده ای فراخوانی کرد ودر سیستم تعریف نمود

- کلیه اطلاعاتی که بین واحد های بین سازمانی وبرون سازمانی تبادل خواهد شد در مقابل همان کوتاژ خواهد نشست وهمه اطلاعات که قابل تبادل می باشد با کوتاژ مربوط به خود پیوند دارد ودر اصل با شماره کوتاژارتباط داشته وهیچ گونه اطلاعات پراکنده که از طرق دیگر پیگیری شود ویا از خارج از برنامه پیگیری شود وجود ندارد وبه سهولت اطلاعات مرتبط با هم رابطه وپیوند داشته وهمه در یک شماره واحد یکپارچه می شوند واین طور نیست که مثلا بازبینی ویا بایگانی در برنامه ای جداگانه اقدام به انجام وظایف نمایند بلکه همه واحد ها وادارات به همان شماره واحد با هم مکاتبه ویا اقدام به ورود اطلاعات می نمایند

-      هر اطلاعات استخراجی با کمترین حجم قابل شناسایی ورویت است

- کلیه امور ترخیص کالا را از جمله امور مالی بابت ضمانتنامه بانکی،بازبینی برای قطع مرور زمان ،صدور مطالبه نامه ومکاتبه با کلیه واحد های ستادی وغیره ،کلیه عملیات سرویس ارزیابی ،درب خروج،امور بندری،بایگانی راکد ،مکاتبات سرویس،امور بندری وغیره تحت پوشش قرارمی دهد

- هرکسی که اقدام به صدور کارت بازرگانی می نماید می تواند پس از صدور اطلاعات زنده کارت بازرگانی را در این سیستم بگذارد

- تمام دفاتر اسناد رسمی وقتی وکالت نامه ویا صلح نامه ای را صادر می کنند به سهولت می توانند نسخه زنده ای از اطلاعات صادره را در این سیستم بگذارند تا در دل همان قبض انبار ویا اظهارنامه بنشیند

- تمام اظهارنامه ها پس از مدتی از بین می روند ولی اطلاعات این سیستم برای همیشه خواهد ماند

- این برنامه هم تحت وب وهم به صورت لوکال هاست ویا اینترانت قابل اجرا در کشور است ودارای امنیت فراوانی است

 

- هر اطلاعاتی که در دل سیستم وارد می شود سیستم به صورت خودکار از آن بکاپ گرفته ودر محل مورد نظر ذخیره می نماید بدون اینکه نیاز به بکاپ گیری روزانه سیستم توسط کاربر باشد

- در مقابل هر سیستم رایانه ای یک سیستم خود کار کنترول کننده جدا باید وجود داشته باشد که بتواند اطلاعات ماهانه و سالانه سازمان را به صورت یکجا بررسی کند ویا مثلا محاسبات اظهارنامه ها را در جهت صحت وسقم اطلاعات بررسی کند بنابر این با طراحی یک سیستم کنترولی دیگر در کنار این سیستم سازمان های نظارت کننده به سهولت می توانند عملیات سالانه گمرک وتجارت را یکجا در عرض چندین دقیقه نظارت کنند

- به علت امنیت اطلاعات مندرج دربرنامه از ارائه هرگونه توضیحات تکمیلی خودداری می شود صرفا تعدادی از تصاویر برنامه مورد نظر جهت آشنایی با نرم افزار ارائه می گردد


سامانه الکترونیک فی میل سامانه مدیریت دریافت وارسال پیام درباره سایت

سامانه الکترونیک فی میل

 

سامانه مدیریت دریافت وارسال پیام

 

 


سیستم ثبت کامیون های ورود موقت

سیستم ثبت کامیون های ورود موقت

 


ارزش گذاری کالای وارداتی

ارزش گذاری کالای وارداتی

 


نگهداری حسابهای ساندویچی وپیتزا فروشی

 

نگهداری حسابهای

 

ساندویچی وپیتزا فروشی

 


رشوه ازدیدگاه اسلام

 

 

علی (ع) می فرماید :

به خدا سوگند !این دنیای شما که به انواع حرام آلوده است ،در دیده من از استخوان خوکی که دردست بیماری جذامی باشد،پست تر است!

علی (ع)می فرماید :

ای کمیل ثروتمندان بی تقوا مرده ،اگرچه به ظاهر زنده اند،اما دانشمندان ،تا دنیا برقرار است زنده اند،بدنهایشان گرچه درزمین پنهان امایاد آنها همیشه دردلها

 

رشوه خواری ازدیدگاه قرآن :

ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.
اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را به قضات ندهید . در حالی که می دانید - سوره بقره، آیه 188

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل ( و از طرق نامشروع ) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.

رشوه خواری از دیدگاه احادیث :

 

امام علی (ع) :

پيشينيان شما از ايـن رو بـه هـلاكت و تباهى در افتادند كه مردمان را از حقّ ( شان ) بازداشتند و آنان ( ناچار با رشوه ) آن را خريدند و آنان را به ارتكاب باطل و نادرستى واداشتند و مردم هم از آن پيروى كردند )نهج البلاغة : الكتاب 79 منتخب ميزان الحكمة : 236(

 

رسول اکرم ( ص ) :

خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میان آنها است; از رشوه گرفتن دوری کنید که این کار بمنزله کفر محض است و شخص رشوه خوار از رحمت خدا بدور می باشد.( بحارالانوار، ج 24، ص 9  (


رسول اکرم ( ص ) :

هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و قاضی، کفر است.( کنزالعمال، ج 6، ص 112(

امام صادق (ع) :

رشوه در قضاوت کفر به خداوند است . ( وسائل الشیعه، ج 18، ص 162; معانی الاخبار، ج 6، ص 114  (

احکام مراجع تقلید درخصوص رشوه خواری :

 آیة الله تبریزی:

رشوه در باب قضاء حرام است و در غیر باب قضاء اگر مخالف مقررات باشد نباید انجام داد.

 آیة الله صافی گلپایگانی:

اصطلاحا رشوه در مورد قضاوت است و در موارد دیگر رشوه محسوب نمی شود، لکن به هر حال اگر گیرنده پول در ساعات کار اداری اش کار را انجام دهد جایز نیست پول بگیرد، و اگر در خارج وقت اداری انجام دهد اشکال ندارد ولی چنانچه در ساعت اداری از انجام آن خودداری کند گرفتن حقوق از دولت برایش جایز نیست و اما نسبت به دهنده پول چنانچه بدون دادن پول کار انجام نمی شود مانع ندارد که پول بدهد.

  آیة الله بهجت:

حرام است، اگر صدق رشوه شرعی کند و الا حرمت آن دائر مدار تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با شرایط ضمن عقد اجاره است.

 آیة الله فاضل لنکرانی:

رشوه حرام مربوط به امر قضاوت می باشد و اموری که در فرهنگ ما رشوه محسوب می شود اگر موجب تضییع حقوق دیگران یا خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد جایز نیست.

 آیة الله مکارم شیرازی:

رشوه خواری در باب قضاوت مطلقا حرام و از گناهان کبیره است و در غیر باب قضاوت چنانچه برای انجام کار خلافی پرداخته  شود آن نیز حرام است ولی دادن وجهی برای تسریع در کار حلال بدون آن که حقی باطل و باطلی حق یا نوبتی ضایع شود برای دهنده اشکالی ندارد ولی گیرنده اگر در برابر انجام وظیفه وجهی دریافت کند برای او جایز نیست، اما اگر خارج از وقت، کار مباحی کرده ، گرفتن وجه در مقابل آن اشکالی ندارد. (1)

 آیة الله سیستانی:

رشوه خواری کارمند برخلاف قرارداد کارمندی است و جایز نیست ولی پرداختن آن در وضع موجود و در غیر مورد قضاوت اگر مستلزم تضییع حق دیگران نباشد حرام نیست گرچه گرفتن آن جایز نیست.

 

 


سامانه بانک خون سیستم نگهداری اطلاعات بانک خون اشخاص

 

سامانه بانک خون

 

سیستم نگهداری اطلاعات بانک خون اشخاص

 


سیستم صدور رزرو بلیط هتل

 

سیستم صدور

 

رزرو بلیط هتل

 


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 135 صفحه بعد
آخرین مطالب ...
» سامانه الکترونیک فی میل سامانه مدیریت دریافت وارسال پیام درباره سایت
» سیستم ثبت کامیون های ورود موقت
» ارزش گذاری کالای وارداتی
» نگهداری حسابهای ساندویچی وپیتزا فروشی
» سامانه بانک خون سیستم نگهداری اطلاعات بانک خون اشخاص
» سیستم صدور رزرو بلیط هتل
» سیستم حقوق ودستمزد بر اساس زمان کارکرد واقعی کارمند
» سامانه صدور فاکتور الکترونیکی
» سیستم نگهداری حساب بانکی اشخاص
» سامانه بایگانی ثبت ونگهداری اظهارنامه ها
» فروشگاه اینترنتی شهرک جهانی گمرک
» وضعیت پست های سازمانی وشاغلین
» تالار گفتمان تخصصی،فنی اداری ومالی گمرک
» سامانه ثبت وظبط شجره خانوادگی تا 500سال
» زیباساز وکد ساز کلمات وجملات انگلیسی
» برنامه جامع ارزیابی عملکرد تجارت الکترونیک (سازمانهای بازرگانی،اقتصادی،گمرکی وبندری)
» نرم افزار جامع بیمه تکمیلی کارمندان
» نرم افزار جامع سیمای گمرک ایران
» سامانه تعرفه وطبقه بندی کالا تعرفه کالا – کشور نیجریه

Home | FeedBack

Copyright © 2008 LoxBlog.Com . All Rights Reserved. Translation Www.NazTarin.Com